SSS / FAQ

How can I join ? / Sürüşlere nasıl katılabilirim?

Follow our strava club and instagram page for updates and calendar. Registrations opens before every rides.

Strava klubü ve instagram sayfasını takip ederek sürüş tarihlerini öğrenebilir ve sürüş öncesinde katılım formunu site üzerinden doldurarak katılabilirsiniz.

Is there a time limit ? / Zaman sınır var mı ?

There is a time limit of a Brevet ride calculated with minimum 15km/h speed. i.e Total time for 300km ride is 20hr

Brevet sürüşleri için min 15km/h üzerinden hesaplanan bir zaman limiti mevcut. Örneğin 300km sürüş için zaman imiti 20 saattir.

What is a Brevet ? / Brevet Nedir ?

‍Brevet (Brevet de Randonneur Mondiaux – BRM) is long-distance cycling within prescribed time limits in designated but unmarked routes with control points to check off. It’s a ride of independence, a chance for you to ride in whatever way you want with a focus on you, your bike and the road that lies ahead of you.

Brevet belirli zaman limiti içerisinde önceden belirlenmiş ancak işaretli olmayan , belirli kontrol noktalarından geçen bir rota üzerinde yapılan uzun sürüş şeklidir. Büyük bir serbestlik içerir ve zaman dilimi içerisinde bisikletinize kendinize veya önünüzdeki yola odaklanarak bitirebilirsiniz.

What is ACP and BRM ? / ACP ve BRM nedir ?

Audax Club Parisien is the club that first started these kind of rides and they are the kinda founder of the Tour de France and other long distance races and events. ACP is the governing body of the Brevet rides through Brevets de Mondiaux organisation which works with other clubs across the globe. Uzak Randonneurs Turkey is a part of this organisation.

Audax Club Parisien Brevet ve Audax gibi sürüşleri Fransada başlatan ve Tour de France , Paris Brest Paris gibi yarışların temelini oluşturan kluptür. ACP , BRM organizasyonu ile bütün dünyasda bu sürüşlerin yapılmasını ve kayıt altına alınmasını sağlamaktadır. Uzak Randonneurs Turkey de bu organizasyonun bir parçasıdır.

What is Paris Brest Paris ? / Paris Brest Paris nedir ?

Paris–Brest–Paris (PBP) is a long-distance cycling event. It was originally a 1,200 km  bicycle race from Paris to Brest and back to Paris in 1891. The last time it was run as a race was 1951. In 1931 amateur cyclists were separated from professionals. The goal is to make it within 90 hours, but with no competition. This is held every four years. To be able to join this event , participants must ride 4 different distances in the event year. ( 200-300-400-600 )

Paris-Brest-Paris bir uzun bisiklet sürüş organizasyonudur. Paris’den Breste ve tekrar Paris dönüş olacak şekilde 1200km’lik bir yarış olarak ilk kes 1891’de organize edilmiştir. Yarış olarak en son 1951’de koşulmuştur. 1931’de ise profesyoneller ve amatörler ayrılmıştır. Sürüşün hedefi 90 saatte tamamlamak olup 4 yılda bir düzenlenmektedir. Bu etkinliğe katılmak organizasyon yılı içerisinde 4 ayrı mesafedeki onaylı brevet sürüşlerden yapması gerekmektedir. (200-300-400-600km )

Is there any support on the rides ? Sürüşlerde destek oluyor mu ?

No. Brevets are self supported rides that promotes do it yourself mentality. You can help or get help from other riders but non-commercial outside support is forbidden.

Hayır. Brevet sürüşleri kendi kendine yetebilmeyi öne çıkaran yardımsız sürüşlerdir. Diğer bisikletçilere yardım edebilir veya yardım alabilirsiniz ancak ticari olmayan ( herkese açık ) herhangi bir destek yasaktır.

Leave a comment