RULES / KURALLAR

GENERAL UZAK RIDE RULES / GENEL UZAK SÜRÜŞ KURALLARI

The rules below are not jokes , If you don’t obey them you are not welcome.

Aşağıdaki kurallar şaka değildir, uymayacaksanız lütfen gelmeyin.

1 • Uzak is not an easy club or coffee ride.
° Uzak yumuşak bir klüp veya cafe sürüşü değildir.

2 • Don’t be a whimper!
° Mızmızlanma!

3 • Learn how to fix your bike on the road, there won’t be anybody to help you!
° Bisikletini tamir etmeyi öğren, yanında kimse olmayabilir.

4 • If you don’t trust yourself buddy up, have an escape plan!
° Kendine güvenmiyorsan yanında arkadaşın ve bir kaçış planın olsun!

5 •A day ends at 23:59, and a new day starts at 00:00 on 24hr format. Saturdays come after Fridays.
°24saat formatında gün 23.59’da biter ve yeni bir gün başlar. Cumartesi cumadan sonradır

6 •If you drop, you are dropped but don’t stop!
°Geride kaldıysan, geride kalmışsındır ama durma devam et!

7 •Be a Gentleman! If someone helps you , return the favor!
°Gentilmen olun! Birisi size yardım ettiyse karşılıksız bırakmayın!

8 •No aerobars!
°Aerobar yasak!

9 •Obey the rules and put your socks on! No short socks!
°Kurallara uyun ve çorap giyin! Kısa çorap değil!

10 •Bring your spare tubes, pumps , multitools etc.
°Yedek iç lastiklerini, pompanı ve tamir aletlerini yanında getir.

11 •Bring food for at least first 100km.
°En azından ilk 100km için yiyeceğini getir.

12 •Bring at least two bottles, this is not a cafe ride
°En az 2 bidon getir, bu bir goygoy sürüşü değil!

13 •Share the work! Don’t come if you are going to suck wheels all day!
°Sende grubu çekeceksin, bütün gün arkada yatacaksan gelme!

14 •Obey the group ride code and don’t make stupid attacks, if you have some power use it on the front of the group!
°Grup sürüş kurallarına uy ve aptal ataklar yapma! Eğer güçlüysen grubu çek!

15 •Do not chase trucks and buses for slipstream.
°Deryar için kamyonların ve otobüslerin peşinden gitme!

16 •If you don’t have the proper training please do not come! We can’t babysit you!
°Eğer yeterli antrenmanın yoksa lütfen gelme, sana bakıcılık yapamayız!

17 •You may encounter bad and bumpy roads you just have to ride it. If you can’t, go back and cry like a baby!
°Kötü ve sarsıntılı yollarla karşılabilirsin , yapman gereken sadece sürmek. Eğer geçemiyorsan geri
dönüp bebek gibi ağlayabilirsin.

18 •Learn the route ! Download it on your cycling computer or draw it on your toptube or tattoo it to your best mate’s ass to follow !
°Rotayı öğren, cihazına indir , üst boruna çiz veya en iyi arkadaşının kıçına dövme olarak yaptır!

19 •Littering is strongly prohibited! You should only throw your snot rocket and urine to the roadside and sometimes blood and tears…
°Yoldayken yere çöp atmak ve çevreyi kirletmek kesinlikle yasaktır. Yola sadece sümüğünüzü ve
çişinizi bırakabilirsiniz , bazen de kan ve göz yaşı…

20 •Follow car or outside help is prohibited unless it’s organised by the club.
° Takip ,destek aracı veya dışarıdan yardım organizasyon tarafından sağlanmıyorsa yasaktır.

21 • Don’t even fucking think showing up with an e-bike!
° E-Bike ile gelmeyi aklından bile geçirme

22 • Leave you mid-life, wife, job or some other crisis at home and please shut the fuck up if somebody not eager to listen to your whining all day long. Some people just want to ride in silence…
° Orta yaş , eş veya iş krizini evde bırakıp gel ve lütfen yanındaki bütün gün senin sızlanmanı dinlemeye çok istekli değilse çeneni kapat. Bazı insanlar sadece sessizce sürmek istiyor.HARDEN THE FUCK UP!


BREVET RIDE RULES / BREVET SÜRÜŞ KURALLARI

In addition of the General Rules, rules below apply on Brevet Rides
Genel kurallara ilave olarak Brevet sürüşlerde aşağıdaki kurallar geçerlidir

• You don’t have to follow the pace of the front group on Brevet rides, you can still finish the ride by passing the checkpoints. Find your own rhythm and follow the course!
°Brevet sürüşlerde ana grubun temposuna uymak zorunda değilsin, kontrol noktalarından geçerek sürüşü tamamlayabilirsin. Kendi temponu bul ve rotayı takip et!

• You must get your Brevet Card and stamp it before the ride. At each checkpoints there are different stamps.
°Sürüş öncesinde Brevet kartınızı almış ve damgalatmış olmanız gerekli. Her kontrol noktasında farklı bir damga mevcut.

• You have to follow the route, shortcutting is not allowed
° Rotayı takip etmek zorundasınız, kestirme yapmak yasak.

• Time limit is calculated by minimum speed of 15km/h , your ride won’t be approved after time cut but you can still finish it. It is the most important thing, never give up!
° Zaman limiti minimum 15 km/s hız üzerinden hesaplanıyor. Bu sürenin dışında gelirseniz sürüşünüz onaylanmıyor. Ancak bırakmayın ve devam edip bitirin , önemli olan bitirmek!